Saturday, October 1, 2022
Home România Armata Română face angajări. Ce posturi sunt disponibile și ce condiții trebuie să fie îndeplinite

Armata Română face angajări. Ce posturi sunt disponibile și ce condiții trebuie să fie îndeplinite

by admin

Armata Română are nevoie de soldați: Garnizoana Garnizoana Galați are 148 de locuri libere, iar Garnizoana Focșani angajează 118 oameni. Un soldat profesionist poate câștiga până la 4.000 de lei pe lună.

Armata Română recrutează soldați FOTO: MApN

Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” derulează, în
perioada următoare, „Programul pilot de recrutare și selecție a candidaților
pentru posturile vacante de soldat/gradat profesionist în activitate”, oferta fiind valabilă pentru structurile marii unități din garnizoanele
Focșani și Galați. În total, sunt disponibile 266 locuri, dintre care 118
locuri în Garnizoana Focșani și 148 în Garnizoana Galați, accesibile pentru
candidații din județele Vrancea, Galați și zonele limitrofe acestora. 

După parcurgerea procesului de selecție, recruții vor
desfășura programul de formare profesională inițială în cadrul structurilor
marii unități din cele două garnizoane, unde, ulterior, vor fi încadrați pe
funcții cu următoarele specializări:  Garnizoana Focșani: Infanterie-37, Auto
-65, Comunicații și informatică – 7, Geniu – 3, Artilerie și rachete- 5,
Informații pentru apărare-1;  Garnizoana Galați: Tancuri – 30,
Rachete și artilerie AA – 1, Auto-31, Comunicații și informatică – 4, Infanterie
– 55, Artilerie și rachete-17, 
Informații pentru apărare – 2, Apărare CBRN – 2, Intendență –1, Geniu –
5”
, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a putea deveni soldat/gradat profesionist în
activitate, într-una dintre structurile Brigăzii 282 Blindată „Unirea
Principatelor”, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

-să aibă cetăţenie română şi
domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de
învăţământ/cursului/programului de formare;

-să aibă vârstă între 18 ani ani
împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani
împliniți, la data finalizării programului de instruire;

-să fie absolvent al învățământului
general obligatoriu de 10 clase;

– să nu fi fost condamnat pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în
activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal
militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia
postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;

– să nu facă parte din partide,
formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în
scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în
programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;

– să nu facă parte din organizaţii
interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii
incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei
militare;

– să nu aparţină unor culte sau
asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii
publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei
militare;

– să nu fie asociat unic ori să
participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii
comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre
aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în
unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la
programul de instruire va renunţa la această calitate;

-să fie declarat „Apt” la
evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi după
caz, de către structurile desemnate;

– să fie declarat „Apt” în urma
examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării
Naţionale;

-pentru candidate – să declare în
scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii
probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate.

Ați putea dori, de asemenea

Copyright ©️ All rights reserved. | thenews.co.ro