Saturday, April 1, 2023
Home Sănătate Local: Din peste 500000 de asigurati medical din judetul Suceava peste 360000 beneficiaza de servicii medicale fara plata contributiei » Monitorul de Suceava

Local: Din peste 500000 de asigurati medical din judetul Suceava peste 360000 beneficiaza de servicii medicale fara plata contributiei » Monitorul de Suceava

by admin

Raportul dintre sucevenii care plătesc pentru asigurarea de sănătate de stat și cei care au acces la servicii medicale fără plata contribuției este de 1 plătitor la 3 neplătitori. Purtătorul de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Anda Sălăgean, a declarat, marți, că la data de 31 decembrie 2022 în județ în evidența CAS Suceava erau 508.801 persoane asigurate medical, din care 367.241 de persoane sunt asigurate fără plata contribuției, ceea ce înseamnă 72,18% dintre asigurați. Doar 141.560 de persoane (27,82%) sunt asigurate prin plata contribuției la fondul de sănătate.

Conform legii, beneficiază de servicii medicale gratuite copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. De asemenea, sunt asigurați medical fără plata contribuției tinerii cu vârsta de pâna la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. În categoriile menționate sunt 184.268 de persoane din județ.

Sunt asigurați medical soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate – 24.735 de suceveni; persoanele care au fost persecutate din motive politice, cele deportate în străinătate ori care au fost prizonieri, magistrații care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada 1945-1989, persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, precum și veteranii de război, invalizii și văduvele de război.

De asigurare medicală gratuită de stat mai beneficiază persoanele cu handicap – 5.631 de persoane, bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni- 1.952 de persoane; femeile însărcinate și lăuzele fără venituri – 805 persoane; persoanele în concedii medicale și de acomodare după adopție; șomerii – 1.833.

Au servicii medicale gratuite și deținuții sau persoanele reținute sau aflate în arest preventiv, cele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate; străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate; asistații social; pensionarii – 127.613 persoane; cetățeni români victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni; personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidența Secretariatului de Stat pentru Culte; voluntarii din cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a pregătirii în vederea participării la acestea. Persoanele din alte categorii menționate al căror număr nu a fost precizat însumează 11.676 de asigurați medical fără plata vreunei contribuții.

Trebuie precizat că persoanele care au peste 26 de ani, nu urmează cursurile unei instituții de învățământ superior și nici nu sunt angajate nu beneficiază de asigurare de sănătate de stat, prin urmare nici de servicii medicale gratuite. Cheltuielile vor fi suportate de stat numai în cazul în care este vorba de complicații majore care necesită o intervenție urgentă.

Legea spune că persoanele care nu au venituri pot însă să se asigure opțional printr-o variantă unică de plată anuală a 10% din echivalentul a șase salarii minime brute.

Sucevenii care plătesc pentru asigurarea medicală de stat sunt 121.649 salariați, 5.551 de nesalariați și 14.360 de persoane care realizează venituri din PFA, drept intelectual, chirii etc.  

Dreptul de asigurat în sistemul medical de stat încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau ședere pe termen lung în România, în caz de deces sau dacă au trecut mai mult de trei luni de când a fost achitată ultima contribuție.

 

Serviciile medicale acoperite de asigurarea de sănătate de stat

Serviciile medicale garantate asiguraților în sistemul de stat sunt de a alege furnizorul de servicii medicale, de înscriere pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile legale, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate; de a schimba medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul-cadru; de a beneficia de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu și de rambursare a tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală.

Asigurații medical au dreptul la controale profilactice, la servicii de asistență medicală preventivă, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; la servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Legea mai garantează pentru persoanele cu asigurare de sănătate servicii medicale de urgență; unele servicii de asistență stomatologică; tratament fizioterapeutic și de recuperare; dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive de asistență; servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; confidențialitate privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul; dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale; concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

O precizare importantă este că aceste servicii sunt garantate numai în cazul în care medicul de familie susține necesitatea lor, prin acordarea unei trimiteri.

Ați putea dori, de asemenea

Copyright ©️ All rights reserved. | thenews.co.ro