Sunday, October 1, 2023
Home Tehnologie Școlile din Puiești vor fi dotate, luna aceasta, cu mobilier și echipamente digitale, printr-un proiect PNRR

Școlile din Puiești vor fi dotate, luna aceasta, cu mobilier și echipamente digitale, printr-un proiect PNRR

by admin

– Advertisement –

Unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Puiești vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, printr-un proiect PNRR, în valoare de aproximativ 1,21 milioane lei.

Conform calendarului de activități, procedurile de achiziții vor fi demarate chiar în cursul acestei luni.

Proiectul vizează dotarea cu echipamente IT, soft educațional, mobilier si materiale didactice a următoarelor obiective de investiție:

– 1 laborator informatică dotare echipamente digitale și mobilier;

– Scoala gimnaziala Puiesti – 10 săli clasa-dotare echipamente digitale; (Gradinita Lalesti, Gradinita Calimanesti, Gradinita Puiesti, Scoala Primara Fulgu, Scoala Primara Calimanesti, Scoala Primara Lalesti, Scoala Primara Cetatuia, Scoala Primara Rusi)

– 21 săli clasa-dotare echipamente mobilier; (Gradinita Lalesti, Gradinita Calimanesti, Gradinita Puiesti, Scoala gimnaziala Puiesti, Scoala Gimnaziala Lalesti, Scoala Primara Rusi, Scoala Primara Cetatuia, Scoala Primara Lalesti, Scoala Primara Calimanesti, Scoala Primara Fulgu)

– 1 laborator multidisciplinar fizică dotare materiale didactice – corp C1 Liceul Tehnologic Puiesti

– 1 cabinet consiliere și asistență psihopedagogică dotare echipamente digitale, mobilier și materiale didactice – corp C3 Liceul Tehnologic Puiesti

– 1 atelier de practica dotare echipamente digitale, mobilier și materiale didactice – corp C2 Liceul Tehnologic Puiesti.

Obiectivul proiectului este in concordanta cu Obiectivul Reformei 5, dezvoltând competențele digitale ale elevilor prin asigurarea accesului acestora la tehnologie (laboratoare informatice și echipamente dedicate). Totodată, proiectul contribuie la îndeplinirea Obiectivului Reformei 6 prin asigurarea dotărilor necesare în strânsă corelare cu standardele de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/cabinetele școlare.

Elevii vor beneficia de o educație de calitate superioară și de condiții de învățare mai bune. Prin dotarea cu echipamente digitale moderne și actualizate, elevii vor avea acces la tehnologie de ultimă generație, ceea ce va contribui la dezvoltarea abilităților digitale și la pregătirea lor pentru o lume tot mai dependentă de tehnologie. De asemenea, achiziționarea de materiale didactice noi și dotarea cu mobilier confortabil va spori gradul de interes și implicare al elevilor în procesul de învățare, ceea ce va conduce la îmbunătățirea performanțelor lor academice.

Profesorii vor beneficia de condiții de muncă mai bune și mai confortabile, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității actului didactic. Prin dotarea cu mobilier nou și confortabil, precum și cu echipamente digitale moderne, profesorii vor putea să predea într-un mediu mai adecvat și vor avea acces la instrumente și tehnologii care îi vor ajuta să își desfășoare activitatea didactică mai eficient.

Comunitatea locală va beneficia de o școală mai modernă și mai eficientă, care va contribui la îmbunătățirea nivelului de educație și la creșterea calității vieții în comunitate. De asemenea, prin dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor, comunitatea locală poate beneficia de o forță de muncă mai bine pregătită și mai adaptată la cerințele economiei digitale.

Cezar Vasile TICU – primarul comunei Puiești

„Mi-am propus ca educația să fie un obiectiv prioritar al mandatului meu. Iată că încă un proiect va veni în sprijinul îmbunătățirii calității învățământului din comună. Vom achiziționa în această lună mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, prin PNRR. Cererea de finanțare a fost scrisă și depusă acum cinci luni de către o angajată a Primăriei, economisind în acest fel costurile cu o firmă de consultanță. Elevii și profesorii au nevoie de un mediu de învățare modern și adecvat, dotat cu echipamente digitale și materiale didactice actualizate, care să le permită să predea și să învețe în cele mai bune condiții posibile. De asemenea, profesorii au nevoie de condiții de muncă mai bune și mai confortabile, ceea ce poate contribui la sporirea gradului de satisfacție în ceea ce privește munca lor. Comunitatea locală are nevoie de o școală modernă și eficientă, care să contribuie la dezvoltarea capitalului uman și la creșterea nivelului de educație în comunitate.”, a declarat Cezar Vasile Ticu, primarul comunei Puiești.

Ați putea dori, de asemenea

Copyright ©️ All rights reserved. | thenews.co.ro