Wednesday, March 22, 2023
Home Sănătate Starea de sănătate a muncitorilor răniți în accidentul GRAV de muncă de la Sebeș: Au suferit multiple TRAUMATISME și sunt internați la SJU Alba

Starea de sănătate a muncitorilor răniți în accidentul GRAV de muncă de la Sebeș: Au suferit multiple TRAUMATISME și sunt internați la SJU Alba

by admin

26 ianuarie| Ședința CJ Alba: Utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba și acordarea de sprijin financiar unor biserici, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 26 ianuarie 2023. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba și acordarea de sprijin financiar unor biserici.


Elit - Gustul Desăvârșit

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 28 decembrie 2022.
Redactat: Liliana Negruţ, Director executiv Direcţia juridică şi administraţie publică

2. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 9 ianuarie 2023.
Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba

3. Proiect de hotărâre nr. 2/4 ianuarie 2023 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

4. Proiect de hotărâre nr. 3/11 ianuarie 2023 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

5. Proiect de hotărâre nr. 4/11 ianuarie 2023 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi un imobil situat administrativ în comuna Bucium, sat Valea Albă.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

6. Proiect de hotărâre nr. 5/11 ianuarie 2023 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi un imobil situat administrativ în comuna Râmeţ, sat Valea Uzei, judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

7. Proiect de hotărâre nr. 6/11 ianuarie 2023 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire imobile, tronsoane aferente DJ 142K, înscrise în CF nr. 76403 Cetatea de Baltă şi CF nr. 82015 Cetatea de Baltă – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

8. Proiect de hotărâre nr. 7/11 ianuarie 2023 privind includerea unui bun în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestuia către Societatea APA-CTTA S.A. Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

9. Proiect de hotărâre nr. 8/11 ianuarie 2023 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT – Județul Alba, concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

10. Proiect de hotărâre nr. 9/12 ianuarie 2023 privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2022.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

11. Proiect de hotărâre nr. 10/12 ianuarie 2023 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107 – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi un imobil situat administrativ în comuna Cetatea de Baltă (CF 72114 Cetatea de Baltă).
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

12. Proiect de hotărâre nr. 11/12 ianuarie 2023 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107 – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi un imobil situat administrativ în comuna Cetatea de Baltă (CF 71828 Cetatea de Baltă).
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

13. Proiect de hotărâre nr. 12/12 ianuarie 2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) – Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremț – Teiuș (DN 1)”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

14. Proiect de hotărâre nr. 13/13 ianuarie 2023 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special şi special integrat din judeţul Alba, pentru anul şcolar 2023-2024.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

15. Proiect de hotărâre nr. 14/16 ianuarie 2023 privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice

16. Proiect de hotărâre nr. 15/16 ianuarie 2023 privind aprobarea modificării componenței nominale a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/23 iunie 2022.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

17. Proiect de hotărâre nr. 16/16 ianuarie 2023 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în comuna Galda de Jos, sat Galda de Sus, judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

18. Proiect de hotărâre nr. 17/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public judeţean pentru „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Alba” încheiat între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

19. Proiect de hotărâre nr. 18/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea Proiectului de interes public judeţean pentru ,,Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Arieşeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba” încheiat între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram Iancu» Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

20. Proiect de hotărâre nr. 19/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale furnizate, prin achiziţionarea unei Ambulanţe de tip C destinată intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului critic.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

21. Proiect de hotărâre nr. 20/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al judeţului Alba, pe anul 2023.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

22. Proiect de hotărâre nr. 21/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de asociere între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj în vederea realizării în comun a obiectivului „Centru Judeţean de Excelenţă Sportivă”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

23. Proiect de hotărâre nr. 22/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

24. Proiect de hotărâre nr. 23/18 ianuarie 2023 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

25. Proiect de hotărâre nr. 24/18 ianuarie 2023 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

26. Proiect de hotărâre nr. 25/18 ianuarie 2023 privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 302/26 octombrie 2022 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2022-2023, pentru elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

27. Proiect de hotărâre nr. 26/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2023.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

28. Proiect de hotărâre nr. 27/18 ianuarie 2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de asociere nr. 5.682/5.018/28.03.2017, încheiat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT – Oraşul Ocna Mureş prin Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Staţiune balneo-climaterică Ocna Mureş”.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

29. Proiect de hotărâre nr. 28/18 ianuarie 2023 privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului curţi construcţii în suprafaţă de 1482 mp. – monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr. 19, judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

30. Proiect de hotărâre nr. 29/18 ianuarie 2023 privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 543 mp. – monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Zona Dealu Furcilor, CF 116032, judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

31. Proiect de hotărâre nr. 30/18 ianuarie 2023 privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului teren în suprafaţă de 559 mp. – monument istoric situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Zona Dealu Furcilor, CF 116026, judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

32. Proiect de hotărâre nr. 31/18 ianuarie 2023 privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra unor imobile – terenuri arabile intravilan – monument istoric situate administrativ în municipiul Alba Iulia – zona Bazinul Olimpic, judeţul Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

33. Proiect de hotărâre nr. 32/18 ianuarie 2023 privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
Inițiatori: consilierii judeţeni Barstan Filofteia, Chiriac Raul–Dumitru, Comşa Cătălin–Răzvan, Hărăguş Silvia-Alina şi Oţoiu Marcel
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

34. Proiect de hotărâre nr. 33/18 ianuarie 2023 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere încheiat între UAT – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2023.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

35. Proiect de hotărâre nr. 34/18 ianuarie 2023 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 217/2022 privind aprobarea încetării dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Alba și constituirea dreptului de administrare în favoarea Instituției Prefectului – Județul Alba asupra spațiului în suprafață totală de 19,15 mp din imobilul situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 14, judeţul Alba – proprietate publică a Județului Alba.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

36. Proiect de hotărâre nr. 35/18 ianuarie 2023 privind însuşirea rezultatului reevaluării bunurilor, proprietate publică şi privată a Judeţului Alba, la data de 31 octombrie 2022.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

37. Proiect de hotărâre nr. 36/18 ianuarie 2023 cu privire la aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Societății Drumuri și Poduri Locale Alba SA.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice

38. Proiect de hotărâre nr. 37/19 ianuarie 2023 privind actualizarea documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, pentru loturile/traseele rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – Licitaţie deschisă derulate prin intermediul SEAP.
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreşedintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri

39. Proiect de hotarare nr. 38 din 19 ianuarie 2023 pentru modificarea articolului 1 și articolului 2 alineatul (1) al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

40. Proiect de hotarare 39 din 19 ianuarie 2023 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2023.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

41. Proiect de hotarare nr 40 din 19 ianuarie 2023 pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ -teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2023.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

42. Proiect de hotarare nr. 41 din 19 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului general al Județului Alba, a bugetului local al Județului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Ați putea dori, de asemenea

Copyright ©️ All rights reserved. | thenews.co.ro