Wednesday, March 22, 2023
Home Sport Vouchere pentru sport de performanță de 250 de lei pe lună acordate elevilor din Sectorul 2 – proiect în dezbatere publică

Vouchere pentru sport de performanță de 250 de lei pe lună acordate elevilor din Sectorul 2 – proiect în dezbatere publică

by admin
Un proiect de hotărâre privind acordarea de vouchere pentru sport de performanţă de câte 250 de lei lunar elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Sectorul 2 a fost pus în dezbatere publică, până la data de 30.01.2023, potrivit Agerpres. 

Valoarea nominală a fiecărui tichet de sportiv este de 250 de lei/elev/lună.

Voucherul acordat în cadrul proiectului “Dăruim speranţă pentru performanţă are destinație specială: este doar pentru a asigura costul abonamentului (cotizaţiei) necesar practicării unei discipline sportive. Voucherele pentru sport vor fi acordate în ordinea depunerii cererilor de înscriere în proiect, în limita fondurilor ce pot fi alocate cu această destinaţie, beneficiarii proiectului fiind elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit Referatului de aprobare. Sunt prevăzuţi două milioane de lei pe lună pentru implementarea proiectului pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

Părţile implicate în proiect sunt: Direcţia Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, structuri sportive, operatorul economic emitent al voucherelor pentru sport, sub formă de tichete valorice, pe suport hârtie.

Părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor care vor primi voucherele pentru sport se vor angaja în scris în faţa conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar din Sectorul 2 să folosească tichetele valorice primite numai în scopul pentru care au fost emise, în maxim 30 de zile de la primire, fără a le înstrăina către alţi beneficiari. Voucherele pentru sport vor fi prezentate la intrarea în structura sportivă personalului desemnat pentru a se ocupa de acest lucru.

Înscrierea în vederea acordării voucherelor pentru sport se realizează de către părinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor prin depunerea la unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, la care este inscris elevul, a următoarelor documente:

 1. cerere pentru acordarea voucherelor pentru sport;
 2. dovada că elevul s-a înscris/legitimat la una dintre structurile sportive eligibile;
 3. documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al elevului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul elevului adoptat;
 4. documente care să ateste calitatea de reprezentant legal, după caz.
 5. declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, reprezentantul legal nu beneficiază de alte tichete valorice / sprijin financiar acordate de alte entități.
 6. alte documente solicitate de unitatea de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, după caz, potrivit regulamentului intern.
 7. declaraţia pe proprie răspundere a părintelui sau reprezentantului legal al beneficiarului că se obligă să achite contravaloarea impozitului pe venit, aferent voucherelor pentru sport acordate. Completarea eronată, cu intenţie, a documentelor solicitate, de către părinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, duce la neacordarea voucherelor pentru sport.

Pentru acordarea voucherelor pentru sport, unităţile de învăţământ participante la proiect, în urma centralizării solicitărilor primite, vor întocmi o listă asumată de către conducerea acesteia, care va cuprinde următoarele informaţii:

 • nume unitate de învăţământ,
 • date de identificare beneficiar/ părinte / reprezentant legal (nume, prenume, domiciliu, C.I., CNP);
 • valoarea nominală a voucherului pentru sport exprimată în lei;
 • ramura de sport aleasă de fiecare beneficiar;
 • numele structurii sportive alese de fiecare beneficiar.

Aceasta listă va fi actualizată lunar de către fiecare unitate de învăţământ, în funcţie de prezența beneficiarilor.

Accesul în structurile sportive se va face pe baza voucherului pentru sport, ce va fi predat în prima zi când se prezintă elevul. Înstrăinarea voucherului pentru sport către o altă persoană decât beneficiarul este interzisă. Voucherul pentru sport este valabil 30 de zile de la data la care a fost emis. 

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11–13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e–mail: [email protected] până la data de 30.01.2023, potrivit Consiliului Local Sector 2.

Foto: © Tamara Bauer | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Ați putea dori, de asemenea

Copyright ©️ All rights reserved. | thenews.co.ro